Thông báo tuyển sinh lớp 1

Tháng Bảy 29, 2015 9:25 sáng

                                                            THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2015 – 2016

Trường Tiểu học Mỹ Thanh từ ngày 3 tháng 8 năm 2015 nhà trường tổ chức tuyển sinh lớp 1. Kính mong toàn thể phụ huynh có con năm nay có nhu cầu vào học lớp 1 tại trường TH Mỹ Thanh đến sáng thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2015 mang bản sao giấy khai sinh đến trường làm thủ tục tuyển sinh lớp 1 năm học 2015 – 2016

 Ban giám hiệu trường kính mong các bậc phụ huynh đến đầy đủ để làm hồ sơ tuyển sinh lớp 1 đúng theo lịch nhà trường thông báo nêu trên.

 

Mỹ Thanh, ngày 29 tháng 7 năm 2015

                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                        

                                                                                                                              Đinh Như Moong